رسالت و ارزش ها

شفافیت

شفافیت

شفافیت

نماگشت سازمانی است باز و شفاف ، به گونه ای که با فراهم کردن فرصت یادگیری و به اشتراک گذاری اطلاعات مجاز منجر به تصمیم گیری های هوشمندانه تری
توافق نامه

وفای به تعهدات

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان و کارکنانمان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم چرا که کلید شایستگی نماگشت ، شناخته شندش به عنوان یک شریک تجاری پایدار و مطمئن برای مخاطبانش است.
گواهینامه

ممتاز بودن

ممتاز بودن

می‌خواهیم همواره پیشرو باشیم و گرایشمان به ممتاز بودن با اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات آمیخته شده است.
تکنولوژی

مسئولیت‌پذیری

مسئولیت‌پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که افراد در آن متکی ‌به ‌نفس، سخت‌کوش ، نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس ضمن آگاهی کامل از مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی خود ، به بهترین شکل به آنها جامه عمل بپوشاند.
کار تیمی

کار تیمی

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌های نماگشت است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌های تیمی و رشد مهارت های هر یک از اعضایمان می بینیم.
رشد و خلق ثروت

ارزش‌آفرینی

شفافیت

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست به گونه ای که کسب و کارهای فعال در حوزه گردشگردی به سازمان‌‌هایی با بهره‌وری بالا تبدیل شوند. شیوه‌ی کار تیم ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.