تعرفه خطوط پیام کوتاه

نوع سفارشی - ریال غیر سفارشی - ریال
۶ رقمی-1000xx قابل مذاکره قابل مذاکره
۷ رقمی-1000xxx قابل مذاکره قابل مذاکره
۸ رقمی-1000xxxx شروع از ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۹ رقمی-1000xxxxx ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ رقمی-1000xxxxxx ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۱ رقمی-1000xxxxxx ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ رقمی-1000xxxxxxxx ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ رقمی-1000xxxxxxxx ۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴ رقمی-1000xxxxxxxxxx ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۱۰۰۰
 • امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
 • سرعت ارسال پیامک و تحویل آن بسیار بالا
 • قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
 • بازگشت هزینه پیامک های فیلتر و لغو شده
 • امکان انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
 • اختلالDowntime بسیار کم و سریع ترین ارسال در بین پیش شماره ها است.
نوع قیمت رند - ریال قیمت غیر رند - ریال
۶ رقمی-2000xx نیاز به استعلام دارد 125،000،000
۷ رقمی-2000xxx نیاز به استعلام دارد 18،000،000
۸ رقمی-2000xxxx نیاز به استعلام دارد 12،000،000
۹ رقمی-2000xxxxx نیاز به استعلام دارد 5،000،000
۱۰ رقمی-2000xxxxxx نیاز به استعلام دارد 35،000،000
۱۱ رقمی-2000xxxxxxx نیاز به استعلام دارد 2،000،000
۱۲ رقمی-2000xxxxxxxx نیاز به استعلام دارد 15،000،000
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۲۰۰۰
 • امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
 • تعرفه گران تر برای ارسال پیامک
 • قیمت غیر یکسان ارسال پیام کوتاه برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
 • بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گیرنده Deliver Base
 • محدود بودن انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
 • خرابی و اختلال بسیار کم
نوع قیمت رند - ریال قیمت غیر رند - ریال
۷ رقمی-۳۰۰۰xxx نیاز به استعلام دارد نیاز به استعلام دارد
۸ رقمی-۳۰۰۰xxxx نیاز به استعلام دارد شروع از 6،000،000
۹ رقمی-۳۰۰۰xxxxx نیاز به استعلام دارد 2،000،000
۱۰ رقمی-۳۰۰۰xxxxxx 12،000،000 -
۱۲ رقمی-۳۰۰۰xxxxxxxx 1،000،000 -
۱۴ رقمی-۳۰۰۰xxxxxxxxxx 250،000 -
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۳۰۰۰
 • امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
 • سرعت ارسال پیامک نسبتا مناسب
 • قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
 • بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
 • محدود بودن انتخاب شماره اختصاصی دلخواه
 • سرعت دریافت پیامک Receive Message در این پیش شماره بسیار بالا است
پیش کد نوع قیمت رند - ریال
021 8رقمی 1،000،000
021 5رقمی 3،000،000
021 4رقمی 35،000،000
021 3رقمی 45،000،000
خصوصیات خطوط با پیش شماره ۰۲۱
 • امکان تبدیل خطوط اختصاصی از تبلیغاتی به خدماتی فقط برای اشخاص حقوقی
 • قیمت یکسان ارسال برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل و رایتل
 • بازگشت هزینه پیامک های فیلتر شده
 • امکان خرید شماره پیامک متناظر با شماره ثابت
 • اختلال و تاخیر در ارسال خیلی کم است ولی وجود دارد