۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

همان‌طور که میدانید برخی سازمان ها با قوانین اداره می‌شوند و برخی با سلسله مراتب؛ اما نماگشت، بر اساس ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داردآن‌ها را با کارمندان و مشتریان خود به اشتراک بگذارد.
این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌، هدایتگر نماگشت است.

ممتاز بودن

می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتازنماگشت، اشتیاقی بی‌پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات است.

ارزش‌آفرینی

هدف ما بالا بردن بهره وری مشتریان از طریق شناخت دقیق نیازها و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به آنهاست.روش ما در این کار پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و در نتیجه برقراری روابط بلندمدت با آنهاست.

شفافیت

سازمان ما سیستمی باز و شفاف است. ما اطلاعاتی را که گروه‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کار ما حق دسترسی به آن ‌را دارند، داوطلبانه منتشر می‌کنیم.

مسئولیت‌پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی‌به‌نفس، سخت‌کوش و نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان و کارکنانمان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم.هدف ما شناخته شدن نماگشت به عنوان یک شریک تجاری پایدار و مطمئن برای تمامی شرکای خود می باشد.

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک از ویژگی‌های نماگشت است. ما خانواده‌ای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندی‌های تیمی و رشد توانایی تک تک اعضایمان می‌دانیم.