۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

استفاده شما از وب سایت نماگشت به این معناست که شمابه عنوان کاربر با تمامی موارد مندرج در این توافق نامه موافق هستید. برای استفاده از خدمات در این وب سایت می بایست این توافق نامه مورد تایید کاربر قرار گرفته باشد در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذور خواهیم بود.

توافق نامه امنیتی (Agreement):

این توافق نامه کلیه قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از خدمات و یا محصولات نماگشت را شرح خواهد داد.

1) تغییرات در توافق نامه

کاربر می بایست با کلیه تغییراتی که هر از چند گاه ممکن است در این توافق نامه صورت گیرد، موافقت کرده و محدودیتهای جدید را بپذیرید. رعایت این بند تا زمانی که کاربر از خدمات و محصولات نماگشت استفاده می نماید، الزامی است.

2) ارائه اطلاعات درست

کاربر می بایست اطلاعات صحیح و بروز شده خود را هنگام استفاده از خدمات و محصولات نماگشت، در اختیار این شرکت قرار دهد. نماگشت برای برقراری تماس با کاربر از این اطلاعات استفاده خواهد کرد. در صورت ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص ، نماگشت این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را قطع و یا به حالت تعلیق در آورد.

3) حریم خصوصی کاربر

نماگشت به هیچ وجه از اطلاعات خصوصی و شخصی کاربر به غیر از چهار چوب " رویه های حفاظتی" مندرج در همین وب سایت استفاده نخواهد کرد.

4) امنیت حساب (Account) کاربر

کاربر می بایست از نامهای کاربری و رمزهای عبور مورد استفاده خود در این سایت بطور کامل حفاظت نموده و در صورتیکه فرد یا افراد حقیقی و حقوقی دیگری از آنها مورد استفاده نمایند، نماگشت هیچگونه مسئولیتی را در این رابطه نمی پذیرد.

5) استفاده در چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس

کاربر متعهد میگردد که به هیچ عنوان از خدمات و محصولات نماگشت بر خلاف چهار چوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع استفاده ننماید. در غیر این صورت نماگشت مجاز است که اطلاعات کاربر را در صورت تقاضای دستگاههای قضائی و دولتی برای اجرای قانون در اختیار آنان قرار دهد.
نماگشت این حق را برای خود قائل است که نحوه استفاده از محصولات و خدمات خود توسط کاربر را بررسی نموده و به اختیار خود آن را قطع یا تعلیق نماید.
چناچه کاربر با استفاده از محصولات و خدمات نماگشت اقدام به نشر هرزنامه (Spam) و یا سایر موارد غیر اخلاقی و یا غیر قانونی کند، نماگشت مجاز به لغو خدمات خود خواهد بود.
اعمال غیر اخلاقی در این توافق نامه عبارتند از افترا زدن، سوء استفاده مادی و معنوی، اعمال مغایر با عفت، اعمال مرتبط با تجارت جنسی، اعمال مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بین الملل، وارد شدن به رایانه دیگران و بطور کلی ورود به شبکه های دیگران بصورت غیر مجاز و غیر قانونی (هک کردن)، انتشار ویروس و برنامه های مخرب به شبکه های دیگران ، استفاده غیر قانونی از تصاویر کودکان و ... .
بدیهی است اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمیشود و قوانین جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می شود.

6) مالکیت معنوی

کلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالکیت معنوی نماگشت متعلق به این شرکت است. کاربر موافقت می کند که هیچ سود یا امتیازی در این مالکیت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود که هیچ گونه ادعا و در خواستی درباره سود خدمات و محصولات نماگشت نخواهد کرد. در صورت هرگونه استفاده و مالکیت معنوی خاص راجع به یک خدمت و یا محصول ويژه، می بایست توافقی جداگانه میان نماگشت با کاربر صورت گیرد.

7) استفاده از خدمات و محصولات نماگشت

  • کاربر نمی تواند در نرم افزار تغییرات ایجاد کرده و یا از این نرم افزار، نرم افزار دیگری را مشتق کند.
  • هیچ عملی برای دسترسی به کد منبع (SOURCE Code) نرم افزار مجاز نمی باشد.
  • نرم افزار و تمامی نسخه های کپی آن که مشتری بطور مجاز تهیه نماید، تحت مالکیت معنوی نماگشت هستند.

8) هزینه و پرداخت

کلیه هزینه های خدمات و محصولات نماگشت بر طبق چهار چوب مندرج در فاکتور  نماگشت اخذ خواهد شد. چنانچه کاربر نسبت به پرداختهای خود قصور داشته باشد، نماگشت این حق را دارد که ادامه خدمات خود را به حالت تعلیق در آورد.

9) عدم وجود ضمانت

نماگشت هیچ گونه ضمانتی مبتنی بر اینکه محصولات و خدمات نماگشت، احتیاجات کاربر را به طور کامل بر آورده می کند، نمی دهد و همچنین اینکه، سرویس ها قطع نمی شود، برنامه ها بدون خطا هستند.

10) قوانین حاکم، محل دادرسی، عدم اجازه شکایت

کاربر موافقت می نماید که محل دادرسی پرونده های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط نماگشت در دادگاه های تهران و یا کمیته مبارزه با جرائم رایانه ای واقع در تهران باشد. کاربر مجاز نخواهد بود در مسائلی که در این توافقنامه ارائه شده اند به دادگاه شکایت نماید.

11) حوادث فورس ماژور

نماگشت همه تلاش و کوشش خود را برای پایدار نگه داشتن خدمات و محصولات انجام می دهد. با این وجود،برخی مشکلات خارج از کنترل نماگشت بوجود خواهد آمد که ممکن است در ارائه خدمات نماگشت برای مدتی اختلال ایجاد کند. کاربر موافقت می کند که نماگشت را برای نتایج این وقفه ها مسئول نداند.