۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی

سفارشی سازی نماگشت

نماگشت با توجه به درک گستردگی انواع کسب و کار موجود در میان آژانس‌های گردشگری و مسافرتی ایران و  نیاز به اختصاصی سازی نرم‌افزار نماگشت برای رفع نیاز‌های برخی از آنان، خدمات سفارشی سازی این محصول را  ارائه می‌نماید.

مراحل سفارشی سازی نماگشت :

تحلیل نیازمندی ها : اولین و مهمترین قسمت سفارشی سازی نماگشت، بررسی نیازمندی ها و درخواست مشتری می باشد. ما با برگزاری جلسات حضوری و غیر حضوری، آماده ارائه مشاوره و پیشنهاد در زمینه توسعه نماگشت و توضیح در مورد نحوه انجام  آن و ارائه مستندات در این مرحله می باشیم.

کد‌نویسی: در این مرحله، برنامه نویسی نرم افزار بر اساس پلتفرم نماگشت و نیازمندی‌هایی که در مرحله قبل مشخص شده انجام میگردد.

تست و آزمون نرم افزار: آزمایش و تست نیز یکی از مراحل مهم در سفارشی سازی نماگشت می باشد. صحت و دقت فعالیت های آزمون نرم افزار به طور مستقیم در کیفیت نتایج پروژه ها مؤثر است. از این رو برنامه ریزی و اجرای صحیح آزمون نرم افزار می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت یا شکست پروژه‌های نرم افزاری ایفا نماید. ما با بهره گیری از روش هایی مانند پیاده سازی نرمافزار مبتنی بر تست (Test Driven Development) و تست تمام قسمت های یک پروژه ، صحت کارکرد بخش های نرم فزار را به طور کامل بررسی می کنیم.

استقرار و گسترش نرم افزار : در این مرحله، استقرار و تحویل سیستم در محیط کار انجام می شود و پس از آن تمرکز بر روی بازخورد کاربران در خصوص انجام تنظیمات، پیکربندی  و ... خواهد بود. در این مرحله ما با استفاده از بازخورد کاربران، اشکالات احتمالی را برطرف خواهیم کرد.

پشتیبانی : هر نرم افزار ماهیتی پویا دارد که پس از استقرار یک پروژه نرم افزاری به اتمام نمی‌رسد. ارتقای نماگشت و ارائۀ نسخه‌های جدید با قابلیت‌های بیشتر ، رفع نیازمندی‌های جدیدی که کاربران با آن مواجه می‌شوند، رفع خطاهای موجود در سیستم فعلی و  آموزش مستمر کاربران سیستم از مهم‌ترین اهداف فاز پشتیبانی محسوب می‌شوند، نماگشت، همراه شما در تمامی این مراحل خواهد بود.