Cloud Base ERP

Cloud Base ERP

Cloud ERP نرم افزاری جامع بر پایه ERP است که تمامی ویژگی‌ها و ساختارهای جداگانه یک کسب و کار را در یک سیستم یکپارچه، ساده سازی می‌کند. دسترسی در این سیستم از طریق اینترنت امکان پذیر می‌باشد بنابراین همه جا و در هر زمان در دسترس است. هزینه استفاده از Cloud ERP پایین است و کافیست برای استفاده از آن ماهانه مبلغی را به شرکت پشتیبان بپردازید.

نماگشت چیست؟

یک راهکار نرم افزاری جامع و یکپارچه جهت مدیریت کلیه فرآیندهای آژانس های مسافرتی و گردشگری. راهکاری چند منظوره، قابل تنظیم، چند کاربره، چند زبانه، چند ارزی و همه کاره که می تواند به راحتی جایگزین چندین نرم افزار باشد. راهکاری قابل اطمینان که به جلوگیری از اشتباهات انسانی و خطاهای مالی کمک می‌کند. راهکاری ساده که پیچیدگی فرآیندها را به راحتی مدیریت و کنترل می‌کند. راهکاری توانمند که یکپارچگی اطلاعاتی و فرایندی را ارتقا می‌دهد.

نماگشت، ارائه دهنده خدمات ERP

رسالت نماگشت پشتیبانی کامل و یکپارچه از تمامی فرآیندهای قابل اجرا در آژانس‌های مسافرتی و گردشگری می‌باشد و دیگر می‌توانید با بررسی‌های دستی و خطاهای انسانی بزرگ و جبران ناپذیر خداحافظی کنید.
استفاده از سیستم های عملیاتی نسل قدیمی که برای انجام فرآیندهای متفاوت در بخش های مختلف آژانس های مسافرتی و گردشگری طراحی شده‌اند به مرور زمان به دلیل ماهیت پراکندگی و جزیره ای خود آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری را به ساختار آژانس‌ها تحمیل می کنند، از این رو نماگشت این پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود برای ارائه دهندگان خدمات در صنعت گردشگری را درک کرده است و همین موضوع باعث شد تا بارقه‌ای از خلق یک راهکار نرم افزاری به روز و پیشرفته تحت عنوان سیستم جامع و یکپارچه مدیریت آژانس های مسافرتی و گردشگری نماگشت در ذهن نماگشتی‌ها روشن شود.

در واقع نماگشت را میتوان به صورت های زیر توصیف کرد : 

  • یک راهکار نرم افزاری جامع و یکپارچه جهت مدیریت کلیه فرآیندهای آژانس های مسافرتی و گردشگری
  • راهکاری چند منظوره، قابل تنظیم، چند کاربره، چند زبانه، چند ارزی و همه کاره که می تواند به راحتی جایگزین چندین نرم افزار باشد
  • راهکاری قابل اطمینان که به جلوگیری از اشتباهات انسانی و خطاهای مالی کمک می‌کند
  • راهکاری ساده که پیچیدگی فرآیندها را به راحتی مدیریت و کنترل می‌کند.
  • راهکاری توانمند که یکپارچگی اطلاعاتی و فرایندی را ارتقا می‌دهد

چاپ